ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Θεμιστοκλέους

Πρέσβης επί τιμή.

Υπηρέτησε σε πολλά κράτη: Γενικός Πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη, στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ, στην Ελληνική Πρεβεία στο Πεκίνο.

Υπήρξε ο πρώτος Έλληνας Πρέσβης στην Αρμενία, Πρέσβης στη Βαρσοβία, και στη συνέχεια στην Οττάβα.Υπηρέτησε  Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο ΥΠΕΞ και Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας (ΟΣΕΠ) στην Κωνσταντινούπολη (2006-2012). Από το 2010 ασχολείται με την καταπολέμηση των μνημονίων και για τη δραστηριότητά του αυτή του αφαιρέθηκε με προεδρικό διάταγμα το 2013 ο τίτλος του Πρέσβη επί τιμή, ο οποίος του επεστράφη το 2016.


Μοιραστείτε το: Facebook Twitter


Κατηγορίες

Διαβάστε τα πιο επίκαιρα νέα και ενημερωθείτε για τα τελευταία γεγονότα!

Άμυνα / Ασφάλεια

Άμυνα / Ασφάλεια

Βίντεο

Βίντεο

Γεωπολιτική / Γεωστρατηγική

Γεωπολιτική / Γεωστρατηγική

Δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Κείμενα Αναφοράς

Κείμενα Αναφοράς


Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα!