ΚΟΚΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αποστόλου

Γεννήθηκε το έτος 1951 στο Μύρκινο Σερρών και από το έτος 1984 είναι παντρεμένος με την Ματζίρη Αργυρή με την οποία απέκτησα 2 τέκνα την Σοφία και την Λαμπρινή.

Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου εργοδηγού καθώς επίσης και Μηχανικού αεροσκαφών της Σχολής Αεροπορίας Στρατού.

Στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία ασχολήθηκε από το έτος 1975 έως το έτος 1997 με την κατασκευή και εμπορία αλουμινίου στην πόλη των Σερρών εκπροσωπώντας ολόκληρο το νομό και υπήρξα με μεγάλη επιτυχία για αρκετό διάστημα αντιπρόσωπος της (Valve & Alumil).

Από το έτος 1997 και μέχρι συνταξιοδοτήσεώς μου ασχολήθηκα με την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων το γνωστό << γιαούρτη και τυρί ΗΡΑΚΛΗΣ >>.


Μοιραστείτε το: Facebook Twitter


Κατηγορίες

Διαβάστε τα πιο επίκαιρα νέα και ενημερωθείτε για τα τελευταία γεγονότα!

Άμυνα / Ασφάλεια

Άμυνα / Ασφάλεια

Βίντεο

Βίντεο

Γεωπολιτική / Γεωστρατηγική

Γεωπολιτική / Γεωστρατηγική

Δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Κείμενα Αναφοράς

Κείμενα Αναφοράς


Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα!